GENEL BİLGİLER

  • İlkokul dönemi, çocukların okul algılarının oluşacağı, ilk kez görev ve sorumluluk duygusuyla sosyalleşeceği, kuralları algıladığı önemli dönemdir.
  • İlkokula başlamayla birlikte bireysellik gerçekleşmekte ve zaman kullanımının denetiminin sağlanması beklenmektedir.
  • İlkokul öğrencilerimizin uyum sürecini kolaylaştırmak için oryantasyon planı uzman öğretmenler ve psikolog eşliğinde titizlikle hazırlanır.
  • Üniversiteden gelen akademik danışmanlar yönetiminde hazırlanan yıllık müfredatlar, müfredatların içeriğine göre geliştirilen ders etkinlikleri, kazanımlar Meb’in programı ve müfredatına göre çok daha zengindir. Eğitimin bir bilim olması gerçeği ile tüm öğrenme stilleri kullanılarak dersler işlenir. Sınıf öğretmenleri her zaman yönetimin ve zümre başkanının denetiminde ders işler.
  • Öğrenci merkezli bir felsefeye dayalı olarak, derslerimiz soyut ve ezbere dayalı değil, günlük yaşamın içindeki yeri ile ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenir.
  • Düzenli, planlı ve programlı çalışma ile akademik başarının artacağı bilinci ile her öğrencimize bireysel çalışma planları hazırlanmakta ve rehberlik servisi tarafından takipler sağlanmaktadır.
  • Öğrencilerimizin araştırarak, sorgulayarak, aktif olacağı öğrenmenin yanı sıra test tekniğini kavratmak temel esaslarımızdandır. Bu sebeple eve verilen ödevler ağırlıklı test tekniği ile verilir. Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren deneme sınavları uygulanmaya başlar.
  • Sistematik olarak uygulanan deneme sınavlarıyla birlikte ölçme değerlendirmeler yapılarak öğrencimize etüt programları hazırlanmaktadır. Etütlerimiz cumartesi günleri kendi öğretmenleri tarafından verilir.
  • Okulumuza kayıt, psikoloğumuzun öğrenciye yaptığı test ve aile ile yapılan mülakat sonucu gerçekleştirlir.

ETKİNLİKLER

Sanat Etkinlikleri Anaokulu ...
Öğretmen Eğitim Seminerleri ...
Bahçemize Elma Ağacı Diktik ...
Bahçemizde Sonbahar ...
call-me